Pro diabetiky

Pro nemocné cukrovkou – diabetes

Bez výraznějšího omezení s ohledem na přítomnost sacharózy v přípravcích série Vetom lze na posílení a optimalizaci imunitního systému a metabolismu organismu užívat přípravek Vetom 1.23, který je v kapalné formě bez obsahu sacharózy (cukru) – více níže – Doporučené dávkování Vetom 1.23 u onemocnění diabetes.

Pro nemocné cukrovkou – diabetiky je nanejvýš nutná zvýšená opatrnost při volbě četnosti užívání u preparátů Vetom 1.1, Vetom 2, 3 a 4, které jsou ve formě kapslí. Tyto preparáty obsahují sacharózu – cukr. I když je zde cukr obsažen v minimálním množství, je pro diabetiky nutná obezřetnost.

Každá jednotlivá kapsle obsahuje 67mg cukru, což při maximálním dávkování u onemocnění diabetes je 5 kapslí denně, které obsahují až 335 miligramů = 0,33 gramu cukru denně.

Poznámka: Pro Vaši představu a příklad. Malá kostka cukru váží cca 5 gramů, velká kostka cukru pak 10 gramů, sáček cukru ke kávě v restauraci váží 4 gramy = 4000 miligramů. Takový malý sáček obsahuje 10x více cukru než jaké je množství sacharózy obsažené v 5 kapslích preparátu.

Dávkování pro diabetiky:

V první etapě je žádoucí přijmout pouze jednu kapsli přípravku Vetom. Pokud v průběhu 1 – 2 hodin po užití nevzniknou nežádoucí reakce a změřená hladina cukru je v normálu, teprve poté je možné přijmout druhou dávku ve formě jedné kapsle a tak i nadále.
Doporučujeme měřit si po 2 hodinách koncentraci cukru v krvi.
Četnost užívání je tedy nutné zvolit, orientujeme se přitom dle pocitů a reakcí organismu a dle dynamiky poklesu koncentrace krevního cukru.

Upozornění! :

Pro člověka těžce nemocného diabetem by při nedodržení dávkování mohlo dojít k rychlému zvýšení koncentrace glukózy – cukru v krvi tak, že by to mohlo vést v ojedinělých případech až k hypoglykemickému kómatu.
S ohledem na onemocnění diabetes je proces optimalizace imunitního systému a metabolismu delší než u zdravého člověka, ale pozitivní účinky na organismus se ve výsledku neliší.

Doporučené dávkování přípravků série Vetom 1.1, 2, 3, 4 u onemocnění diabetes:

Vetom 1.1 – maximálně 5 kapslí denně. Po užití první kapsle změřit za 2 hodiny hodnotu koncentrace cukru. Pokud je vše v pořádku a nejsou vyvolány nežádoucí reakce, lze si vzít další kapsli. Po dalších dvou hodinách znovu změřit hodnotu koncentrace cukru. A tak pokračovat i nadále. Po 10 dnech užívání přípravek vysadit. Vetom 1.1 je nutné po ukončení jeho užívání zcela vysadit na 2 měsíce!
Po 7-10 dnech je možné pokračovat v kúře dalším preparátem z řady Vetom – 2, 3, 4.

Vetom 4 – zde je maximální dávkování 3-4 kapsle denně. Postupovat stejně jako při užívání preparátu Vetom 1.1, po užití první kapsle si za 2 hodiny změřit hodnotu cukru, poté, pokud je vše v pořádku, teprve brát další. Po využívání preparátu Vetom 4, což je přibližně 14 dní, udělat přestávku 7-10 dnů.

Vetom 3 – zde je maximální dávkování 3-4 kapsle denně. Postupovat stejně jako při užívání preparátu Vetom 1.1, po užití první kapsle si za 2 hodiny změřit hodnotu cukru, poté, pokud je vše v pořádku, teprve brát další. Po využívání preparátu Vetom 3 což je přibližně 14 dní, udělat přestávku 7-10 dnů.

Vetom 2 – zde je maximální dávkování 3-4 kapsle denně. Postupovat stejně jako při užívání preparátu Vetom 1.1, po užití první kapsle si za 2 hodiny změřit hodnotu cukru, poté, pokud je vše v pořádku, teprve brát další. Po využívání preparátu Vetom 2, což je přibližně 14 dní, udělat přestávku 7-10 dnů.

Doporučení dávkování Vetom 1.23 u onemocnění diabetes:

Vetom 1.23 v kapalné formě neobsahuje cukr. Pro posílení a optimalizaci imunitního systému a metabolismu organismu postupovat při užívání dle doporučeného dávkování u přípravku. Pro zvýšené zajištění bezproblémového užívání u onemocnění diabetes doporučujeme užívat kapalný přípravek Vetom 1.23 nejdříve po jedné kapce.

Poté po dvou hodinách změřit hladinu cukru v krvi, a pokud nenastanou žádné nežádoucí reakce, pokračujte v počtu doporučených kapek denně dle návodu. Po 10 dnech užívání přípravek vysaďte. Vetom 1.23 je nutné po ukončení jeho užívání zcela vysadit na 2 měsíce!
Po 7-10 dnech je možné pokračovat v kúře dalším preparátem z řady Vetom – 2, 3, 4.