História vzniku preparátov Vetom

Kde, kedy, ako a prečo vznikli preparáty série Vetom

História preparátov vytvorených na základe baktérie rodu Bacillus je už niekoľko desaťročí stará. Pravdepodobne prvý produkt na báze baktérie Bacillus subtilis bol vytvorený už počas druhej svetovej vojny, kedy nemecke vojenské  sily okupovali severnú Afriku. V armáde nemeckého generála Erwina Rommela (pozn. Ako jeden z mála podľa Ženevského dohovoru  zaobchádzal dobre sa zajatcami  bez ohľadu na ich etnický pôvod) sa začala medzi vojakmi Wehrmachtu množiť úplavica. Neboli totiž zvyknutí na miestnu vodu a stravu.
Na miesto boli preto povolaní nemeckí vedci a špecialisti.  Zaujímalo ich , prečo miestne obyvateľstvo netrpí  črevnými poruchami. Ukázalo sa, že akonáhle beduíni zaznamenali príznaky črevného ochorenia, začali jesť ťaví trus. Vedci zistili, že ťavie výkaly obsahovali mnoho živých  baktérii Bacillus subtilis, ktorá prirodzene žije na povrchu ťavieho trusu. Nemeckí vedci na základe tohto zistenia vytvorili preparát z umelo pestovaných baktérií Bacillus subtilis a ich armáda tak bola chránená pred črevnými ťažkosťami. Vojsko  Wehrmachtu potom užívalo preparát na liečbu a prevenciu úplavice.
Tieto pôvodne utajené informácie však úzka odborná verejnosť poznala a v nasledujúcich rokoch, v dobe studenej vojny, ich rozvinuli Sovieti vo svojich výskumných centrách.
Sovietska veda od konca druhej svetovej vojny podnikala vo svojich výskumoch v mnohých oblastiach významné kroky. V povojnovom období a v dobe studenej vojny, hoci biologické zbrane boli zakázané medzinárodnými dohovormi, každá z potenciálne bojujúcich strán mala podozrenie, že nepriateľ vyvíja biologické zbrane.
Preto bolo nutné vytvoriť taký prípravok, ktorý by zabezpečoval pred účinkom takýchto zbraní dostatočnú ochranu. Pôvodné zadanie bolo jednoduché. Vojaci si mali po takomto útoku vziať prípravok, ktorý by ich zachránil.

Pôvodne utajené informácie

V tejto dobe bol v rámci vtedajšieho sovietskeho Výskumného Ústavu vytvorený ojedinelý projekt, ktorý bol prevedený v utajení do mestečka Kolcov v Novosibirsku okrese. Niekoľko stoviek vedcov v akademickom mestečku skúmalo po mnoho rokov vlastnosti a účinky baktérie, ktorú izolovali z pôdy v ekologicky čistej oblasti Sibíra . Cieleným výberom zosilňovali unikátne vlastnosti baktérie Bacillus subtilis.
K vytvoreniu prípravku bolo najskôr potrebné určiť zoznam zvlášť nebezpečných baktérií a vírusov a potom vybrať také kmene baktérie, ktoré najlepšie spĺňajú stanovené požiadavky. Preparát musel v reakcii s nimi pôsobiť čo najefektívnejšie – tzn. v čo najväčšom možnom počte oslabovať a ničiť infekčné baktérie a samozrejme musel byť zároveň šetrný a bezpečný pre ľudský organizmus.
V súčasnosti to už nie je tajomstvom. Ruskí vedci skutočne vyvinuli systém ochrany proti jadrovým, chemickým a biologickým zbraniam. Vyvinuli vtedy predchodcu  dnešného Vetomu, a to preparát s takými vlastnosťami, ktorý mal názov “protilátka”. Vetom  bol teda pôvodne vyvíjaný na vojenské účely ako veľmi silný imunostimulátor – mal výrazne zvýšiť obranyschopnosť organizmu. Tento silný imunostimulátor bol vytvorený na báze prírodných baktérií Bacillus subtilis.
Preparát so silnými imunostimulačnými vlastnosťami bol dlhé roky používaný v ruských vojenských nemocniciach so skvelými výsledkami. V roku 1993 ruská vláda zastavila financovanie centra Kolcov. Od tohto roku práva a patent na výrobu prípravkov s názvom “Vetom” vlastní výskumná a výrobná spoločnosť NFP “Issledovatělskij Center Kolcov”, ktorá patentovala ďalšie kmene a zaviedla ich do výroby.
Patentované právo používať tieto kmene na výrobu mikrobiálnych preparátov je výhradne vo vlastníctve výskumnej a výrobné spoločnosti NFP “Issledovatělskij Center Kolcov”.
error: Obsah webu je autorsky chráněn !! You are not allowed to print preview this page !!
Máte otázku?
Máte otázku?
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
Momentálne nie sme online. Zanechajte nám prosím Váš odkaz, čo najskôr Vám odpovieme. Ďakujeme.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad