Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Nákup a účast v soutěžích na stránkách www.vetom.club může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje prohlašuje provozovatel za důvěrné a budou provozovatelem využity výhradně v rámci zpracování nutného pro uzavření a plnění kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a dále budou poskytnuty dopravním společnostem za účelem doručení zásilky kupujícímu. Na písemnou žádost zákazníka budou údaje z databáze vymazány a nebudou nadále zpracovávány.