Patent

Patent a právní odůvodnění použití kmenů Bacillus subtilis při výrobě preparátů série Vetom

Vetom – patent, probiotikum

Kmeny bakterií Bacillus subtilis a Bacillus licheniformis, které se používají jako komponent preparátů proti virovým a bakteriálním infekcím a výroba preparátů na základě těchto kmenů je patentována v Ruské federaci patentem číslo RU2142287.
Práva a patent na výrobu přípravků s názvem „Vetom“ vlastní výkumná a výrobní společnost NFP „Issledovatělskij Centr Kolcovo“, která patentovala další kmeny a zavedla je do výroby.

Výňatky z patentu:

1. bakteriální kmen Bacillus subtilis VKPM B-7092 se používá jako složka přípravků proti virovým a bakteriálním infekcím.

2. bakteriální kmen Bacillus subtilis VKPM B-7048 se používá jako složka přípravků proti virovým a bakteriálním infekcím.

3. bakteriální kmen Bacillus licheniformis VKPM B-7038 se používá jako složka přípravků proti virovým a bakteriálním infekcím.

4. Přípravky proti virovým a bakteriálním infekcím obsahující směs biomasy bakterií kmenů Bacillus subtilis a Bacillus licheniformis ve stejném poměru, se vyznačující tím, že dále obsahují škrob a cukr, jakož i bakteriální kmeny Bacillus subtilis a Bacillus licheniformis kmenů Bacillus subtilis VKPM B-7092, VKPM B-7048 a Bacillus licheniformis VKPM B-7038 ve formě spor, nejméně 3CH1010 spor/g

Tento vynález je určen pro humánní a veterinární medicínu. Bakteriální kmeny Bacillus subtilis VKPM B-7092, VKPM B-7048 kmen bakterií a Bacillus licheniformis VKPM B-7038 se používají jako složky přípravků proti virovým a bakteriálním infekcím. Výrobek obsahuje směs biomasy těchto kmenů ve formě spor s titrem nejméně 10 × 10 × h spor/g. Přípravek rovněž zahrnuje škrob a cukr v určitém kvantitativním poměru složek. Komplex bakteriálního přípravku má široké spektrum antivirové a antibakteriální aktivity.

Imobilizace bakteriálních spor na škrob poskytuje dodatečnou mechanickou ochranu a poskytuje rovnoměrnější rozložení hmotnosti plniva. Škrob pomáhá urychlit klíčení bakteriálních spór, což zvyšuje efektivitu činnosti.

Cukr je nejen náplní, ale v přípravku splňuje stabilizační a konzervační účinek, vytváří lepší podmínky pro skladování bakteriálních spor.

Nejvýznamnějším přínosem tohoto patentu je, že jednotlivé kmeny bakterií Bacillus subtilis v sobě obsahují jasné specifikace – probudit svou činnost v určeném místě a za stanovených podmínek, a tím žádoucím způsobem působit na konkrétním místě v trávicím traktu.