Všechno začíná ve střevech

Vetom výzkum roztroušená skleróza

Stav střevního mikrobiomu může být podle vědců spouštěčem imunitní reakce, která může vést až k roztroušené skleróze!

Někdy se stane, když dva dělají totéž, dospějí ke stejnému cíli. V tomto případě šlo o roztroušenou sklerózu, která s dvěma a půl milionu pacientů patří k nejhorším civilizačním chorobám našeho věku. Příčiny jejího vzniku zkoumaly nezávisle na sobě dva výzkumné týmy.

První tým, soustředěný kolem University of California, zkoumal střevní mikrobiom vzorku 71 pacientů, postižených rotroušenou sklerózou a výslednky porovnával se stejně velkou kontrolní skupinou zdravých lidí.
Díky tomu získal vzorek bakterií, které nemocným chyběly. Když lékaři tyto bakterie vystavili působení imunitních buněk, zjistili, že dvě z nich se projevují zánětlivě. Při testu na laboratorních myších pak tyto bakterie vyřadily z činnosti protizánětlivé buňky a spustily proces neurodegenerace, který vede přímo ke spuštění onemocnění roztroušenou sklerózou.

Druhý tým vedců, který vznikl v německém Institutu Maxe Plancka, došel k podobnému výsledku, když zkoumal, jaký vliv bude mít na vznik roztroušené sklerózy u myší transplantace střevního mikrobiomu.

Zajímavé přitom je, že týmy pracovaly nezávisle na sobě s odlišnými pacienty, různými postupy a rozdílnou myší populací.
Co to znamená pro pacienty?
Roztroušenou sklerózu způsobuje situace, kdy imunitní systém útočí na lipoprotein myelin, který tvoří ochranný obal nervových buněk. Dodnes ale vědci neměli příliš jasno v tom, co tuto situaci vyvolává.
Podle zmíněných výzkumů by jedním ze spouštěčů ( nejspíš jich však bude více) mohl být právě zmíněný stav střevního mikrobiomu.

A vzhledem k tomu, že se se střevním prostředím – na rozdíl od genetiky – alespoň trochu umíme pracovat, mohla by se léčba, založená právě na jeho ovlivňování, stát pro mnoho pacientů záchranou života. A to doslova.

zdroj: časopis Téma 39/2017